Category Archives: Informacje

Przeciw zamarznięciom

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało w roku 2008 dokument pt. „Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym”.

Celem dokumentu było stworzenie ogólnopolskiego modelu pomocy zapewniającego osobom bezdomnym łatwy dostęp do pomocy w tym trudnym dla nich okresie.

read more »

Dziękujemy za 1 %

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu,
którzy, spośród wielu godnych poparcia i szeroko promowanych celów,
wybrali  pomoc osobom najbardziej opuszczonym
i zaufali naszej organizacji.
Urzędy Skarbowe przekazały nam 224 160,45 zł.

read more »

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta Zarząd Główny.

Dnia 15 lutego 2010 r. w Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu
podczas Koncertu Inaugurującego Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu 50-007, ul. Kołłątaja 26A, na podstawie zezwolenia Urzędu Miejskiego Wrocławia z dn. 12.02.2010 r., nr WSO.I.5022/5/10, przeprowadziło zbiórkę publiczną do oznakowanych puszek.

read more »

Pomóż najuboższym

Być bezdomnym -
 spróbuj wyobrazić sobie
     jak to jest
         nie masz mieszkania, pracy, pieniędzy
              nie masz już dokąd pójść …

Ten los staje się udziałem wielu ludzi żyjących wśród nas.
Nie mogą żyć jak inni; czują się pokrzywdzeni i zdegradowani.

Możesz im pomóc wspierając Schroniska i Kuchnie św. Brata Alberta.

Nasze konto: 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118 (w PKO BP IV O. Wrocław)

  read more »

Działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla bezdomnych

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla bezdomnych. Można tam uzyskać informacje m.in. na temat miejsc noclegowych, jadłodajni czy pomocy medycznej w całym regionie. Numer infolinii: 0-800-165-320.

read more »