POGOTOWIE INTERWENCJI SPOŁECZNEJ – STOWARZYSZENIE POMOCY BEZDOMNYM

ul. Poznańska 13 m. 5, 00-680 Warszawa    Śródmieście
tel. 628 74 37, fax 626 83 13
pon.-pt. w godz. 8-15, przyjęcia interesantów pon.-pt. w godz. 9-14
- informacja o schroniskach, noclegowniach, jadłodajniach i innych placówkach dla bezdomnych; pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku,
- informacja o pracy (udostępnienie telefonu),
- pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, środki higieny osobistej) – magazyn odzieży czynny w pon., wt., czw. w godz. 10-13,
- pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego i innych dokumentów,
- pomoc w załatwianiu formalności, interwencje w urzędach,
- bezpłatna pomoc lekarska (gabinet lekarski – lekarz internista – wt., czw. w godz. 9-12), w miarę możliwości bezpłatne leki.

Przeciw zamarznięciom

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało w roku 2008 dokument pt. „Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym”.

Celem dokumentu było stworzenie ogólnopolskiego modelu pomocy zapewniającego osobom bezdomnym łatwy dostęp do pomocy w tym trudnym dla nich okresie.

Przeczytaj cały materiał »

Dziękujemy za 1 %

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu,
którzy, spośród wielu godnych poparcia i szeroko promowanych celów,
wybrali  pomoc osobom najbardziej opuszczonym
i zaufali naszej organizacji.
Urzędy Skarbowe przekazały nam 224 160,45 zł.

Przeczytaj cały materiał »

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta Zarząd Główny.

Dnia 15 lutego 2010 r. w Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu
podczas Koncertu Inaugurującego Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu 50-007, ul. Kołłątaja 26A, na podstawie zezwolenia Urzędu Miejskiego Wrocławia z dn. 12.02.2010 r., nr WSO.I.5022/5/10, przeprowadziło zbiórkę publiczną do oznakowanych puszek.

Przeczytaj cały materiał »

Pomóż najuboższym

Być bezdomnym -
 spróbuj wyobrazić sobie
     jak to jest
         nie masz mieszkania, pracy, pieniędzy
              nie masz już dokąd pójść …

Ten los staje się udziałem wielu ludzi żyjących wśród nas.
Nie mogą żyć jak inni; czują się pokrzywdzeni i zdegradowani.

Możesz im pomóc wspierając Schroniska i Kuchnie św. Brata Alberta.

Nasze konto: 11 1020 5242 0000 2502 0019 4118 (w PKO BP IV O. Wrocław)

  Przeczytaj cały materiał »

Działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla bezdomnych

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla bezdomnych. Można tam uzyskać informacje m.in. na temat miejsc noclegowych, jadłodajni czy pomocy medycznej w całym regionie. Numer infolinii: 0-800-165-320.

Przeczytaj cały materiał »