Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta Zarząd Główny.

Dnia 15 lutego 2010 r. w Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu
podczas Koncertu Inaugurującego Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu 50-007, ul. Kołłątaja 26A, na podstawie zezwolenia Urzędu Miejskiego Wrocławia z dn. 12.02.2010 r., nr WSO.I.5022/5/10, przeprowadziło zbiórkę publiczną do oznakowanych puszek.

Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 1052,22 zł.
Z tytułu zbiórki Towarzystwo nie poniosło żadnych kosztów.
Dochód ze zbiórki publicznej zostanie w całości przeznaczony na szkolenia dla wolontariuszy i członków Towarzystwa, które odbędą się w drugim półroczu 2010 roku.

Towarzystwo Pomocy im.  św. Brata Alberta Zarząd Główny dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie.

Dodaj komentarz

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*