Przeciw zamarznięciom

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało w roku 2008 dokument pt. „Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym”.

Celem dokumentu było stworzenie ogólnopolskiego modelu pomocy zapewniającego osobom bezdomnym łatwy dostęp do pomocy w tym trudnym dla nich okresie.

Rekomendacja została przygotowana w oparciu o informacje o systemach pomocy utworzonych w skali regionalnej i lokalnej w całym kraju. Takie podejście pozwala na wybranie najlepszych rozwiązań stosowanych w regionach oraz zidentyfikowanie słabych stron istniejących systemów pomocy.

Docelowy system pomocy zaproponowany Ministerstwu ma charakter społecznej współodpowiedzialności administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych za bezpieczeństwo osób bezdomnych w okresie zimowym.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dodaj komentarz

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*