Tag Archives: pomoc dla bezdomnych

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta Zarząd Główny.

Dnia 15 lutego 2010 r. w Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu
podczas Koncertu Inaugurującego Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu 50-007, ul. Kołłątaja 26A, na podstawie zezwolenia Urzędu Miejskiego Wrocławia z dn. 12.02.2010 r., nr WSO.I.5022/5/10, przeprowadziło zbiórkę publiczną do oznakowanych puszek.

read more »