Tag Archives: biedacy

Przeciw zamarznięciom

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało w roku 2008 dokument pt. „Rekomendacja do ogólnopolskiego modelu pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym”.

Celem dokumentu było stworzenie ogólnopolskiego modelu pomocy zapewniającego osobom bezdomnym łatwy dostęp do pomocy w tym trudnym dla nich okresie.

read more »