Tag Archives: 1 % dla bezdomnych

Dziękujemy za 1 %

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu,
którzy, spośród wielu godnych poparcia i szeroko promowanych celów,
wybrali  pomoc osobom najbardziej opuszczonym
i zaufali naszej organizacji.
Urzędy Skarbowe przekazały nam 224 160,45 zł.

read more »